Rhoddwch

Yn wahanol i bleidiau eraill, ni all Democratiaid Rhyddfrydol Cymru dibynnu ar fusnesau mawr neu undebau i ariannu ein hymgyrchoedd. Gall ein gwaith mewn cymunedau ledled Cymru ond barhau gyda chefnogaeth gan bobl fel chi.

Plis rhowch i ymgyrch Aled i helpu brwydro dros Ogledd Cymru a’n cymunedau.

 

JUST STARTED
GOAL: £5,000.00